Impressum

HRVATSKI:

VAJA TOURS d.o.o.

za usluge i trgovinu, turistička agencija

Sjedište: Ulica 92 broj 64, 20260 Korčula, Republika Hrvatska

MB: 04783123, OIB: 68721943442

Upisan u sudski registar, registarski uložak s MBS:060370887, Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku.

Voditelj poslova: Ruth Renate Gajić

E-pošta: info@vajatours.com

Broj telefona: +385 (0) 91 6043 663

ENGLISH:

VAJA TOURS d.o.o.

tourist agency

Establishment (seat): Ulica 92 broj 64, 20260 Korčula, Croatia

MB: 04783123, OIB: 68721943442

The company is registered in Croatia, at the court register of the Split Commercial Court, with the permanent Dubrovnik service under MBS: 060370887.

Operations manager: Ruth Renate Gajić

E-mail: info@vajatours.com

Phone: +385 (0) 91 6043 663

© VAJA TOURS d.o.o.

Don`t copy text!